ГОСТ Р 52189-2003: Борошно пшеничне. Загальні технічні умови

04.10.2015

Скани сторінок повний розмір:

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

БОРОШНО ПШЕНИЧНЕ

Загальні технічні умови

Видання офіційне

ДЕРЖСТАНДАРТ РОСІЇ, Москва

Передмова

1 РОЗРОБЛЕНО Державним науковим закладом Всеросійським науково-дослідним інститутом зерна та продуктів його переробки (ГНУ ВНІІЗ) і Російським Союзом борошномельних і круп’яних підприємств

ВНЕСЕНО Технічним комітетом з стандартизації ТК 2 «Зерно, продукти його переробки олієнасіння»

2 ЗАТВЕРДЖЕНИЙ ТА ВВЕДЕНИЙ В ДІЮ Постановою Держстандарту Росії від 29 грудня 2003 року № 420-ст

3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований і розповсюджений як офіційне видання без дозволу Держстандарту Росії

© ІПК Видавництво стандартів, 2004 © СТАНДАРТИНФОРМ, 2008 Перевидання (станом на березень 2008 р.)

Зміст

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

БОРОШНО ПШЕНИЧНЕ Загальні технічні умови

Wheat flour.

General specifications

Дата введення 2005-01-01

1 Область застосування

Цей стандарт поширюється на пшеничне борошно, що виробляється з м’якої пшениці або з доданням до неї до 20 % твердої пшениці (дурум), призначену для виробництва хліба, хлібобулочних, борошняних кондитерських і кулінарних виробів.

Вимоги до продукції, спрямовані на забезпечення безпеки життя і здоров’я населення, викладені в 4.3—4.5.

2 Нормативні посилання 1

У цьому стандарті використані посилання на такі стандарти:

ГОСТ 4403-91 Тканини для сит із шовкових і синтетичних ниток. Загальні технічні умови

ГОСТ 9353-90 Пшениця. Вимоги при заготівлях і поставках ГОСТ 9404-88 Борошно і висівки. Метод визначення вологості

ГОСТ 15846-2002 Продукція, яка відправляється в райони Крайньої Півночі і прирівняні до них місцевості. Упаковка, маркування, транспортування і зберігання

ГОСТ 20239-74 Борошно, крупа і висівки. Метод визначення металомагнітної домішки ГОСТ 26361-84 Борошно. Метод визначення білизни

ГОСТ 26791-89 Продукти переробки зерна. Упаковка, маркування, транспортування і зберігання

ГОСТ 26927-86 Сировина і продукти харчові. Методи визначення ртуті ГОСТ 26930-86 Сировина і продукти харчові. Метод визначення миш’яку ГОСТ 26932-86 Сировина і продукти харчові. Метод визначення свинцю ГОСТ 26933-86 Сировина і продукти харчові. Метод визначення кадмію ГОСТ 27493-87 Борошно і висівки. Метод визначення кислотності за говорунці ГОСТ 27494-87 Борошно і висівки. Методи визначення зольності ГОСТ 27558-87 Борошно і висівки. Методи визначення кольору, запаху, смаку та хрусту ГОСТ 27559-87 Борошно і висівки. Метод визначення зараженості та забрудненості шкідниками хлібних запасів

ГОСТ 27560-87 Борошно. Метод визначення крупності

ГОСТ 27668-88 Борошно і висівки. Правила приймання і методи відбору проб

ГОСТ 27669-88 Борошно пшеничне хлібопекарська. Метод пробної лабораторної випічки хліба

ГОСТ 27676-88 Зерно і продукти його переробки. Метод визначення числа падіння

ГОСТ 27839-88 Борошно пшеничне. Методи визначення кількості і якості клейковини

ГОСТ 30090-93 Мішки і мішечні тканини. Загальні технічні умови

3 Класифікація

3.1 борошно Пшеничне в залежності від її цільового використання поділяють на: пшеничне хлібопекарське;

Видання офіційне

пшеничне загального призначення.

3.2 Пшеничне хлібопекарське борошно в залежності від білизни або масової частки золи, масової частки сирої клейковини, а також крупності помелу поділяють на сорти: екстра, вищий, крупчатка, перший, другий і обойне.

3.3 борошно Пшеничне загального призначення в залежності від білизни або масової частки золи, масової частки сирої клейковини, а також крупності помелу підрозділяють на типи: М 45-23; М 55-23; МК 55-23; М 75-23; МК 75-23; М 100-25; М 125-20; М 145-23.

Буква «М» позначає борошно з м’якої пшениці, літери «МК» — борошно з м’якої пшениці грубого помелу.

Перші цифри позначають найбільшу масову частку золи в борошні в перерахунку на суху речовину у відсотках, помножене на 100, а другі — найменшу масову частку сирої клейковини в борошні у відсотках.

3.4 Пшеничне борошно може бути збагачена вітамінами та/або мінеральними речовинами за нормами, затвердженими Моз Росії [1], а також хлібопекарськими покращувачами, в тому числі сухий клейковиною, згідно із затвердженим нормативним документом.

До найменування такої муки відповідно додають: «вітамінізована», «збагачена мінеральними речовинами», «збагачена вітамінно-мінеральною сумішшю», «збагачена сухий клейковиною» та іншими хлібопекарськими поліпшувачами.

В збагаченої вітамінами борошні допускається наявність слабкого запаху, властивого вітаміну Bj (тиамину).

4 Загальні технічні вимоги

4.1 Пшеничне борошно повинно відповідати вимогам цього стандарту і вироблятися відповідно до Правил організації і ведення технологічного процесу на борошномельних заводах, затвердженими в установленому порядку.

4.2 Пшениця, призначена для переробки на борошно, повинна відповідати вимогам ГОСТ 9353 .

4.3 В пшениці, що спрямовується на розмел після очищення від сторонніх домішок, не більше, %:

зерен ячменю, жита, а також пророслих зерен цих культур і пшениці (в сукупності). 5,0;

домішки насіння геліотропу опушенноплодного і триходесмы сивий не допускається.

Примітка — Вміст пророслих зерен встановлюється за результатами аналізу зерна до очищення.

4.4. За органолептичними і фізико-хімічними показниками пшеничне борошно має відповідати загальним технічним вимогам, зазначеним у таблиці 1.

4.5 Вміст токсичних елементів, мікотоксинів, пестицидів, радіонуклідів у борошні, зараженість і забрудненість борошна шкідниками не повинні перевищувати допустимі рівні, встановлені гігієнічними вимогами безпеки і харчової цінності харчових продуктів [2].

4.6 Об’ємний вихід, формостійкість, органолептична оцінка зовнішнього вигляду хліба і м’якушки, кислотність борошна та інші показники можуть визначатися за договором із споживачем за ГОСТ 27669 і ГОСТ 27493 .

4.7 За іншими показниками якості пшеничне борошно повинна відповідати вимогам, зазначеним у таблицях 2 та 3.

Короткий опис статті: борошно пшеничне Поширюється на пшеничне борошно, що виробляється з м’якої пшениці або з доданням до неї до 20 % твердої пшениці (дурум), призначену для виробництва хліба, хлібобулочних, борошняних кондитерсикх і кулінарних виробів. Зернові, бобові та продукти їх переробки

Джерело: ГОСТ Р 52189-2003: Борошно пшеничне. Загальні технічні умови

Також ви можете прочитати