ІКАР, Інститут Конюнктури Аграрного Ринку

31.12.2015

Профіль борошномельної галузі

1. Ємність ринку

В останні роки на ринку борошна має місце тенденція скорочення його фізичної ємності. За даними ІКАР у 2007 р. вона склала 11,0 млн. т проти 11,3 млн. т в 2006 р. а в 2008 р. може знизитися до 10,8-10,9 млн. т.

Основні причини скорочення фізичної ємності ринку борошна — зменшення чисельності населення і зростання доходів, який обумовлює довгострокове зміна моделі харчування у бік зниження споживання хліба і хлібобулочних виробів та зростання споживання м’яса і м’ясопродуктів, риби, молочних продуктів, овочів і фруктів.

У вартісному вираженні ємність ринку борошна коливається в залежності від фізичної ємності, рівня цін і курсу рубля по відношенню до долара. У 2007 р. вона зросла до 3 млрд. USD проти 2,5 млрд. USD у 2005-06 рр. переважно в результаті зростання цін. У 2008 р. очікується подальше зростання вартісної ємності ринку борошна до 3,3-3,5 млрд. USD.

Діаграма 1.

Динаміка ємності ринку борошна у вартісному (млрд. USD) і фізичному (млн. т) вираженні

%img src=»http://www.ikar.ua/i/flour_080310_1.gif>

В перспективі фізична ємність ринку борошна будуть скорочуватися значно менше в результаті стабілізації чисельності населення і зниження темпів скорочення середньодушового споживання хліба. Крім цього, істотним фактором є високий рівень міграції в Росію. Саме мігранти — та група населення, в якій спостерігається високий середньодушовий рівень споживання борошна.

Короткий опис статті: виробництво борошна

Джерело: ІКАР — Інститут Кон’юнктури Аграрного Ринку

Також ви можете прочитати