Міжнародний Університет Киргизстану (МУК), Інформаційний Портал Киргизстану (Киргизії) INFORM.

03.07.2015

Міжнародний Університет Киргизстану (МУК)

ННВК «МУК» першим у Центрально-Азіатському регіоні підписав у 2002 році Велику університетську Хартію, що означає входження в Болонський Процес, визнання високої якості освіти, конкурентоспроможність диплома ННВК «МУК».

Випускники ННВК «МУК» згідно рішення Колегії Моін КР № 52 від 18 травня 2007 року разом з дипломом про вищу освіту державного зразка отримують Додаток до диплома (Diploma Supplement — європейського зразка) з зазначенням кваліфікації. Цей Додаток полегшує працевлаштування в європейських країнах і країнах, що визнають дипломи ЄС.

За даними Киргизької Академії освіти близько 85% бакалаврів і понад 90% спеціалістів та магістрів, які закінчують ННВК «МУК», успішно знаходять роботу за фахом. Випускники ННВК МУК працюють у державних установах, організаціях, фірмах, посольствах нашої республіки, в банках, корпораціях, навчальних закладах та державних установах США, Англії, Німеччини, Франції, Канади, Ізраїлю, Бельгії, Росії, Казахстану, ООН, на фондовій біржі Уолл-Стріт, Міжнародному суді в Гаазі, Відкритому університеті Європи та інших міжнародних організаціях.

За методологією «Тюнінг (компететностный підхід) спільно з Університетом Піза (Італія) та Університетом Гент (Бельгія) підготовлено 20 напрямів навчання сумісних з напрямками європейських університетів.

Терміни навчання за всіма напрямками:

бакалаврат — 4 роки;

магістратура — 2 роки;

докторантура (Ph.D) — 3 роки

ННВК «Міжнародний Університет Киргизстану»

оголошує прийом на 2013-2014 навчальний рік

ОЧНЕ НАВЧАННЯ

НАПРЯМИ НАВЧАННЯ:

Економіка — Зовнішньоекономічна діяльність підприємств, Бізнес-інформатика, Банківська справа, Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств, Міжнародні економічні відносини, Фінанси та кредит Податки та оподаткування Бухгалтерський облік, аналіз і аудит, Страхова справа (основний тест + математика).

Менеджмент: Міжнародний менеджмент, Менеджмент підприємств енергетичного комплексу, Управління природними ресурсами, Управління персоналСроки навчання за всіма напрямками:

бакалаврат — 4 роки; магістратура — 2 роки; докторантура (Ph.D) — 3 роки

ННВК «Міжнародний Університет Киргизстану»

оголошує прийом на 201314 навчальний рік

ОЧНЕ НАВЧАННЯ

НАПРЯМИ НАВЧАННЯ:

Економіка — Зовнішньоекономічна діяльність підприємств, Бізнес-інформатика, Банківська справа, Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств, Міжнародні економічні відносини, Фінанси та кредит Податки та оподаткування Бухгалтерський облік, аналіз і аудит, Страхова справа (основний тест + математика).

Менеджмент: Міжнародний менеджмент, Менеджмент підприємств енергетичного комплексу, Управління природними ресурсами, управління персоналом, Управління маркетингом, Управління якістю, Менеджмент туризму гостинності, Фінансовий менеджмент, Антикризовий менеджмент, Управління природними ресурсами (основний тест+математика).

Управління бізнесом: Управління бізнесом (основний тест+математика).

Юриспруденція: Міжнародна юриспруденція, Судове провадження та прокурорський нагляд, Міжнародне право, Митне право, Правові основи діяльності міжнародних організацій, Слідчу справу і криминалистка (основний тест+ історія).

Міжнародні відносини: Дипломатична і консульська служба, Міжнародні відносини і світова політика, Міжнародна журналістика (основний тест+англійська мова або історія).

Інформатика і обчислювальна техніка: Інформаційні системи і технології, Адміністрування комп’ютерних мереж і телекомунікації, Комп’ютерні системи мобільного зв’язку, Комп’ютерні інформаційні системи в бізнесі, Міжнародні комп’ютерні мережі та офісні системи (основний тест+фізика або математика).

Філософія: Філософія світової політики, Філософія менеджменту (основний тест+історія).

Соціальна робота: Соціальна робота в різних сферах життєдіяльності, Економіка, право, організація і управління в соціальній роботі Соціальна робота і сучасні міжнародні відносини (основний тест+історія).

Сервіс: Соціально-культурний сервіс, Туризм, Управління курортним сервісом, Екскурсійний сервіс, Сервіс в індустрії моди і краси, Сервіс в нерухомості, Сервіс в торгівлі, Готельний бізнес, Ресторанний бізнес, Дизайн середовища (основний тест+історія або англійську мову).

Региноведение: Американоведение, арабоведение, корееведение, китаеведение (основний тест+історія).

Лінгвістика: Переклад і перекладознавство (основний тест+англійська мова).

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ

ЦЕНТРАЛЬНО-АЗІАТСЬКО-ІНДІЙСЬКИЙ ІНСТИТУТ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ (ЦАИИДО)

НАПРЯМИ НАВЧАННЯ:

«Лінгвістика»: Переклад і перекладознавство

«Регіонознавства»: Американоведение.

«Економіка»: Фінанси і кредит.

«Менеджмент»: Міжнародний туризм.

Магістратура МВА «Бізнес-адміністрування» (2 роки навчання).

КИРГИЗЬКО-РОСІЙСЬКИЙ ІНСТИТУТ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ (КРИДО)

Термін навчання:

5 років (на базі середньої освіти)

3 роки (на базі вищої освіти)

НАПРЯМИ НАВЧАННЯ:

Право: Міжнародне право, Митне право.

Економіка: Банківська справа, Міжнародні економічні відносини.

Інформатика і обчислювальна техніка: Автоматизовані системи обробки інформації та управління, Комп’ютерні інформаційні системи в бізнесі.

Інститут іноземних мов

НАПРЯМИ НАВЧАННЯ:

Менеджмент: Менеджмент туризму

Економіка: Фінанси і кредит

Лінгвістика і міжкультурна комунікація: Переклад і перекладознавство

Магістратура: Менеджмент: Управління бізнесом (МВА)

Міжнародна Академія Підприємництва

НАПРЯМИ НАВЧАННЯ:

Менеджмент: Фінансовий менеджмент, Управління персоналом

Економіка: Податки та оподаткування

Сервіс: Туризм, Ресторанний і готельний бізнес.

ІНСТИТУТ МУЛЬТИМЕДІА

Інститут мультимедіа пропонує програму подвійних дипломів (Dual Degree). Запрошуються студенти старших курсів Вузів КР, з метою дистанційного навчання для отримання другого диплома.

Наприклад:

«Економіка» (очно, дистанційно)+ «Інформатика і от» (дистанційно);

«Юриспруденція» (очно, дистанційно)+«Економіка» (дистанційно);

«Інформатика і от» (очно, дистанційно)+ «Юриспруденція» (дистанційно) і т. д.

Проводиться перерахунок пройдених курсів навчання на Європейську систему трансформації кредитів (ECTS), які зачитується при навчанні та отриманні другого диплому за критеріями Dual Degree.

НАПРЯМИ НАВЧАННЯ:

Право: Міжнародне право, Митне право.

Економіка: Фінанси і кредит, Міжнародні економічні відносини.

Інформатика і обчислювальна техніка: Міжнародні комп’ютерні мережі та офісні системи, Комп’ютерні інформаційні системи в бізнесі.

«Журналістика»: Міжнародна журналістика (спільно з ЦАИИДО).

«Менеджмент»: Міжнародний туризм (спільно з ЦАИИДО).

МАГІСТРАТУРА

НАПРЯМИ НАВЧАННЯ:

Менеджмент: Бухгалтерський облік і аудит, Менеджмент в освіті, Менеджмент в охороні здоров’я, Банківський менеджмент, Фінансовий менеджмент, Антикризове управління, Менеджмент в туризмі та екології, Менеджмент інформаційних систем.

Міжнародні відносини Міжнародні відносини, Міжнародна журналістика.

Міжнародне право: Міжнародне публічне право, європейське право.

Інформатика і обчислювальна техніка: Технологія розробки комп’ютерних систем.

Управління бізнесом (бізнес-адміністрування): Міжнародний бізнес, Логістика.

Економіка: Світова економіка, Банківська справа, Фінанси і кредит.

Соціальна робота: Соціальна робота в різних сферах життєдіяльності, Економіка, право, організація і управління в соціальній роботі Соціальна робота і сучасні міжнародні відносини

ЕКСТЕРНАТУРА

Самостійне вивчення навчаються дисциплін відповідно до основних освітніх програм з наступною атестацією (поточної і підсумкової) в структурних підрозділах ННВК «МУК».

ДОКТОРСЬКІ ПРОГРАМИ — Доктор філософії (Ph.D.)

 • Менеджмент: Бухгалтерський облік і аудит, Менеджмент в охороні здоров’я, Банківський менеджмент, Антикризове управління, Менеджмент в туризмі та екології, Менеджмент інформаційних систем.
 • Міжнародні відносини Міжнародні відносини.
 • Міжнародне право: Міжнародне публічне право, європейське право, Теорія держави і права, Судова влада, прокурорський нагляд, Конституційне право, Міжнародне право.
 • Інформатика і обчислювальна техніка: Технологія розробки комп’ютерних систем, Математичне моделювання, чисельні методи та комплекси програм, Системний аналіз, управління і обробка інформації.
 • Управління бізнесом (бізнес-адміністрування): Міжнародний бізнес, Логістика.
 • Економіка: Економіка і управління народним господарством, Світова економіка, Фінанси і кредит.
 • Філософія: Філософія інноваційних технологій, Копмаративитская філософія політики і права, Копмаративитская філософія менеджменту.
 • Екологія: Екологія гірських територій, Екологія лісових систем, Раціональне використання природних ресурсів.
 • Історичні науки: Історія Киргизстану.
 • Педагогічні науки: Загальна педагогіка, історія педагогіки та освіти.
 • Мовознавство: Порівняльно-історичне, типологічне і зіставне мовознавство, Переклад і перекладознавство.

СПІЛЬНО З УНІВЕРСИТЕТОМ ZILINA (СЛОВАЧЧИНА) ВІДКРИТИЙ НАБІР НА НОВІ ПРЕСТИЖНІ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ:

 • Міжнародна логістика (основний тест+математика)
 • Комп’ютерна інженерія в біомедицині (основний тест+фізика, математика)
 • Інформаційні технології в медицині (основний тест+фізика, математика)
 • Управління природними ресурсами (Рейнджер) (основний тест+математика)

Студенти старших курсів матимуть можливість стажувань та навчання в Університеті Zilina (Словаччина) або в провідних європейських університетах за Європейською освітньою програмою Erasmus Mundus.

Загальноосвітній коледж

Пропонує програми повної середньої освіти (Програма 10 і 11 класів) плюс програма першого курсу ННВК МУК з гуманітарних та природно-економічних напрямків за два роки на базі 9 класів.

Успішно завершили навчання за даною програмою переводяться на другий курс ННВК МУК і інших Вузів КР.

ом, Управління маркетингом, Управління якістю, Менеджмент туризму гостинності, Фінансовий менеджмент, Антикризовий менеджмент, Управління природними ресурсами (основний тест+математика).

 • Управління бізнесом: Управління бізнесом (основний тест+математика).
 • Юриспруденція: Міжнародна юриспруденція, Судове провадження та прокурорський нагляд, Міжнародне право, Митне право, Правові основи діяльності міжнародних організацій, Слідчу справу і криминалистка (основний тест+ історія).
 • Міжнародні відносини: Дипломатична і консульська служба, Міжнародні відносини і світова політика, Міжнародна журналістика (основний тест+англійська мова або історія).
 • Інформатика і обчислювальна техніка: Інформаційні системи і технології, Адміністрування комп’ютерних мереж і телекомунікації, Комп’ютерні системи мобільного зв’язку, Комп’ютерні інформаційні системи в бізнесі, Міжнародні комп’ютерні мережі та офісні системи (основний тест+фізика або математика).
 • Філософія: Філософія світової політики, Філософія менеджменту (основний тест+історія).
 • Соціальна робота: Соціальна робота в різних сферах життєдіяльності, Економіка, право, організація і управління в соціальній роботі Соціальна робота і сучасні міжнародні відносини (основний тест+історія).
 • Сервіс: Соціально-культурний сервіс, Туризм, Управління курортним сервісом, Екскурсійний сервіс, Сервіс в індустрії моди і краси, Сервіс в нерухомості, Сервіс в торгівлі, Готельний бізнес, Ресторанний бізнес, Дизайн середовища (основний тест+історія або англійську мову).
 • Региноведение: Американоведение, арабоведение, корееведение, китаеведение (основний тест+історія).
 • Лінгвістика: Переклад і перекладознавство (основний тест+англійська мова).

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ

ЦЕНТРАЛЬНО-АЗІАТСЬКО-ІНДІЙСЬКИЙ ІНСТИТУТ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ (ЦАИИДО)

НАПРЯМИ НАВЧАННЯ:

«Лінгвістика»: Переклад і перекладознавство

«Регіонознавства»: Американоведение.

«Економіка»: Фінанси і кредит.

«Менеджмент»: Міжнародний туризм.

Магістратура МВА «Бізнес-адміністрування» (2 роки навчання).

КИРГИЗЬКО-РОСІЙСЬКИЙ ІНСТИТУТ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ (КРИДО)

Термін навчання:

5 років (на базі середньої освіти)

3 роки (на базі вищої освіти)

НАПРЯМИ НАВЧАННЯ:

Право: Міжнародне право, Митне право.

Економіка: Банківська справа, Міжнародні економічні відносини.

Інформатика і обчислювальна техніка: Автоматизовані системи обробки інформації та управління, Комп’ютерні інформаційні системи в бізнесі.

Інститут іноземних мов

НАПРЯМИ НАВЧАННЯ:

 • Менеджмент: Менеджмент туризму
 • Економіка: Фінанси і кредит
 • Лінгвістика і міжкультурна комунікація: Переклад і перекладознавство

Магістратура: Менеджмент: Управління бізнесом (МВА)

Міжнародна Академія Підприємництва

НАПРЯМИ НАВЧАННЯ:

 • Менеджмент: Фінансовий менеджмент, Управління персоналом
 • Економіка: Податки та оподаткування
 • Сервіс: Туризм, Ресторанний і готельний бізнес.

ІНСТИТУТ МУЛЬТИМЕДІА

Інститут мультимедіа пропонує програму подвійних дипломів (Dual Degree). Запрошуються студенти старших курсів Вузів КР, з метою дистанційного навчання для отримання другого диплома.

Наприклад:

«Економіка» (очно, дистанційно)+ «Інформатика і от» (дистанційно);

«Юриспруденція» (очно, дистанційно)+«Економіка» (дистанційно);

«Інформатика і от» (очно, дистанційно)+ «Юриспруденція» (дистанційно) і т. д.

Проводиться перерахунок пройдених курсів навчання на Європейську систему трансформації кредитів (ECTS), які зачитується при навчанні та отриманні другого диплому за критеріями Dual Degree.

НАПРЯМИ НАВЧАННЯ:

 • Право: Міжнародне право, Митне право.
 • Економіка: Фінанси і кредит, Міжнародні економічні відносини.
 • Інформатика і обчислювальна техніка: Міжнародні комп’ютерні мережі та офісні системи, Комп’ютерні інформаційні системи в бізнесі.
 • «Журналістика»: Міжнародна журналістика (спільно з ЦАИИДО).
 • «Менеджмент»: Міжнародний туризм (спільно з ЦАИИДО).

МАГІСТРАТУРА

НАПРЯМИ НАВЧАННЯ:

 • Менеджмент: Бухгалтерський облік і аудит, Менеджмент в освіті, Менеджмент в охороні здоров’я, Банківський менеджмент, Фінансовий менеджмент, Антикризове управління, Менеджмент в туризмі та екології, Менеджмент інформаційних систем.
 • Міжнародні відносини Міжнародні відносини, Міжнародна журналістика.
 • Міжнародне право: Міжнародне публічне право, європейське право.
 • Інформатика і обчислювальна техніка: Технологія розробки комп’ютерних систем.
 • Управління бізнесом (бізнес-адміністрування): Міжнародний бізнес, Логістика.
 • Економіка: Світова економіка, Банківська справа, Фінанси і кредит.
 • Соціальна робота: Соціальна робота в різних сферах життєдіяльності, Економіка, право, організація і управління в соціальній роботі Соціальна робота і сучасні міжнародні відносини

ЕКСТЕРНАТУРА

Самостійне вивчення навчаються дисциплін відповідно до основних освітніх програм з наступною атестацією (поточної і підсумкової) в структурних підрозділах ННВК «МУК».

ДОКТОРСЬКІ ПРОГРАМИ — Доктор філософії (Ph.D.)

 • Менеджмент: Бухгалтерський облік і аудит, Менеджмент в охороні здоров’я, Банківський менеджмент, Антикризове управління, Менеджмент в туризмі та екології, Менеджмент інформаційних систем.
 • Міжнародні відносини Міжнародні відносини.
 • Міжнародне право: Міжнародне публічне право, європейське право, Теорія держави і права, Судова влада, прокурорський нагляд, Конституційне право, Міжнародне право.
 • Інформатика і обчислювальна техніка: Технологія розробки комп’ютерних систем, Математичне моделювання, чисельні методи та комплекси програм, Системний аналіз, управління і обробка інформації.
 • Управління бізнесом (бізнес-адміністрування): Міжнародний бізнес, Логістика.
 • Економіка: Економіка і управління народним господарством, Світова економіка, Фінанси і кредит.
 • Філософія: Філософія інноваційних технологій, Копмаративитская філософія політики і права, Копмаративитская філософія менеджменту.
 • Екологія: Екологія гірських територій, Екологія лісових систем, Раціональне використання природних ресурсів.
 • Історичні науки: Історія Киргизстану.
 • Педагогічні науки: Загальна педагогіка, історія педагогіки та освіти.
 • Мовознавство: Порівняльно-історичне, типологічне і зіставне мовознавство, Переклад і перекладознавство.

СПІЛЬНО З УНІВЕРСИТЕТОМ ZILINA (СЛОВАЧЧИНА) ВІДКРИТИЙ НАБІР НА НОВІ ПРЕСТИЖНІ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ:

 • Міжнародна логістика (основний тест+математика)
 • Комп’ютерна інженерія в біомедицині (основний тест+фізика, математика)
 • Інформаційні технології в медицині (основний тест+фізика, математика)
 • Управління природними ресурсами (Рейнджер) (основний тест+математика)

Студенти старших курсів матимуть можливість стажувань та навчання в Університеті Zilina (Словаччина) або в провідних європейських університетах за Європейською освітньою програмою Erasmus Mundus.

Загальноосвітній коледж

Пропонує програми повної середньої освіти (Програма 10 і 11 класів) плюс програма першого курсу ННВК МУК з гуманітарних та природно-економічних напрямків за два роки на базі 9 класів.

Успішно завершили навчання за даною програмою переводяться на другий курс ННВК МУК і інших Вузів КР

Короткий опис статті: борошно

Джерело: Міжнародний Університет Киргизстану (МУК) — Інформаційний Портал Киргизстану (Киргизії) INFORM.KG

Також ви можете прочитати