Nordoc.ru, МУК

16.02.2016

NorDoc.ru

Справжні методичні вказівки поширюються на переносні ланцюгові бензиномоторные пилки вітчизняного виробництва з об’ємом двигуна понад 70 см3 і призначені для організацій, що розробляють, виготовляють і використовують ці інструменти, а також для органів держсанепіднагляду при проведенні санітарно-епідеміологічної експертизи продукції

Методичні вказівки призначені для центрів державного санітарно-епідеміологічного нагляду, випробувальних центрів (лабораторій), акредитованих на право проведення санітарно-епідеміологічної експертизи продукції нафтопереробки і нафтохімії виробничого і побутового призначення з метою оформлення санітарно-епідеміологічного висновку

Методичні вказівки призначені для центрів державного санітарно-епідеміологічного нагляду та інших організацій, здійснюють контроль за відповідністю гігієнічним вимогам виробів з полістиролу і сополімерів стиролу, призначених для контакту з харчовими продуктами.

Справжні Методичні вказівки з радіаційного контролю МУК 2.6.1.09-03 «Регламент дозиметричного контролю внутрішнього опромінення персоналу атомних станцій. Загальні вимоги» призначений для використання службами радіаційної безпеки атомних станцій концерну «Росенергоатом» для проведення дозиметричного контролю внутрішнього опромінення персоналу з метою контролю дотримання вимог Норм і Правил забезпечення радіаційної безпеки в нормальних умовах використання джерел іонізуючого випромінювання. Регламент поширюється на організацію контролю доз внутрішнього опромінення персоналу АС гамма-випромінюючими радіонуклідами з використанням спектрометрів випромінювання людини (ЛВЛ): (1) Контрольного СІЧ, призначеного для визначення сумарного вмісту гамма-випромінюючих радіонуклідів в легенях працівника; (2) Вимірювального СІЧ, призначеного для визначення вмісту гамма-випромінюючих радіонуклідів в легенях і тілі працівника; (3) Йодного СІЧ, призначеного для визначення вмісту радіонуклідів йоду в щитовидній залозі працівника; і Методики виконання розрахунків (МВР), призначеної для визначення надходження радіонуклідів та індивідуальної ефективної дози опромінення за результатами систематичних вимірювань на СІЧ вмісту радіонуклідів у тілі людини.

Методичні вказівки встановлюють загальний порядок організації і проведення радіаційного контролю металобрухту. Методичні вказівки призначені для використання закладами державної санітарно-епідеміологічної служби Російської Федерації, лабораторіями радіаційного контролю, акредитованими в установленому порядку, та службами радіаційного контролю організацій, які здійснюють заготівлю, переробку або реалізацію металобрухту. Методичні вказівки призначені для радіаційного контролю забрудненого радіонуклідами металобрухту, який утворюється в результаті утилізації елементів конструкцій і технологічного обладнання, що мають радіоактивне забруднення за умовами експлуатації (при виведенні з експлуатації ядерних енергетичних установок, суден з атомними енергетичними установками, атомних електростанцій тощо).

Короткий опис статті: борошно

Джерело: Nordoc.ru — МУК

Також ви можете прочитати