Про діючих в Італії податки . Італія . Економічний довідник

21.08.2015

Про діючих в Італії податки

Keine Ubersetzungen vorhanden.

відповідно положеннями «Єдиного тексту законів про прямі податки» (Декрет Президента від 22.12.86 № 917), що увібрало в себе діючі норми 3,5 тисяч нормативних актів в Італії встановлена наступна система оподаткування. Прямі податки: податок на прибуток юридичних осіб (IRPEG), місцевий податок на доходи (ILOR), податок на доходи фізичних осіб (IRPEF), а також новий регіональний податок (IRAP).

Податок на прибуток юридичних осіб

Податком на прибуток юридичних осіб обкладаються всі організації, що займаються діяльністю, що приносить доходи як італійські, так і іноземні, що мають в Італії свій філія або представництво. Об’єктом оподаткування є вся прибутку одержана від будь-яких джерел в Італії як у грошовій формі, так і в натурі. Ставка даного податку — 34%, оплата якого здійснюється частинами: 40% до 31 травня разом із поданням декларації за попередній рік, а решта 60% до 30 листопада оподатковуваного року.

Даний податок стягується як з прибутку юридичних осіб, так і з доходів фізичних осіб за ставкою 16,2% і в тому ж порядку, що і податок на прибуток і прибутковий податок. При цьому сплачена сума місцевого податку віднімається з податкової бази при обчисленні податку на прибуток юридичних осіб та прибуткового податку на фізичних осіб.

Податок на доходи фізичних осіб

Цим податком обкладаються всі фізичні особи (резиденти і нерезиденти, крім співробітників диппредставництв) за доходами, отриманими в Італії, а резиденти — також по доходах, отриманих за кордоном.

В Італії встановлені слідуючі ставки прибуткового податку, величина яких залежить від розміру сукупного оподатковуваного доходу отриманого особою у календарному році (тис. євро):

Короткий опис статті: продаж борошна Бізнес партнери, EURORUSS, BUSINESS FORUM, Досвід, Партнерство, Інновації. російсько-європейський центр міжнародного підприємництва, recib nowatell, ресиб нователь, еuroruss, еurorus, евроросс, евророс, еврорус, еиго-russ, євро-рус, євро-ріс, gmbh, гмбх, Черкашин Олексій Олексійович, Поліна Веселка, Євросоюз, ЄС, Німеччина, Берлін, Гамбург, Дрезден, Санкт-Петербург, Ленінград, Пітер, Петроград, spb, Балти, Ленобласть, Москва, МО, Єкатеринбург, Ебург, Архангельськ, Мінськ, республіка Білорусь, бізнес, підприємництво, модернізація, інновації, інвестиції, інвестування, економіка, фінанси, фінансування, політика, право, управління, конференції, заходи, міжнародні, форум, європейські партнери, експерти, консультації, консалтинг, юриспруденція, юристи, досвід, партнерство, послуги, розвиток, зростання, просування, реклама, підтримка, впровадження, співпраця, зв’язок, спілкування, обмін досвідом, діловий туризм, репутація, переклад, сертифікація, доповіді, презентації, статті, привітання, сировина, ресурси, виробництво, дотації, спонсори, екологія, природоохоронні технології, природоохоронний сектор, захист навколишнього середовища, відновлювана енергетика, виробництво, споживання, відходів, рециклінг, ЖКГ, малий і середній бізнес, досвід великих і малих міст, у сфері поводження з відходами, Європейсько-Російський Центр еколого-інноваційного розвитку, ЄРЦ, майбутнє, будівництво, інтернет, web, технології, прогрес, проекти, Тиждень Німеччини, ВейсТек, виставка, новини, бізнес-співтовариство, дохід, підвищення кваліфікації, ділова етика, контакти, наука, СОТ, конкурс, перспективи, європейський шлях розвитку Росії, Захід, Байкал, кадри, контракт, угода, учасники, участь делегація, шенген віза, переліт, фуршет, кава-брейк, відповідальність, novotel, Нователь-готель, моносота, велолет, офіс

ukrainian-european center of international business recib nowatell, European Union, EU, Germany, Berlin, Hamburg, Dresden, St. Petersburg, Moscow, Moscow, Yekaterinburg, Eburg, Arkhangelsk, Minsk, Belarus, business, entrepreneurship, modernization, innovation, collaboration, investing, economics, finance, finance, politics , law, administration, conferences, events, international forum, partners, experts, consulting, consulting, law, lawyers, experience, partnerships, services, development, growth, promotion, advertising, maintenance, integration, collaboration, communication, communication, exchange experience, tourism business, image, translation, certification, reports, presentations, articles, greetings, raw materials, resources, production, donations, sponsors, ecology, environmental technology, environmental sector, environmental protection, renewable energy, production, consumption, waste, recycling, utilities, small and medium businesses, the experience of cities and towns in the area of waste management, the Euro-Ukrainian Center for eco-innovation development, the ICC, the future, construction, internet, technology, progress, projects, Week in Germany, an exhibition news the community business, income, skills, business ethics, contacts, Science, WTO, competition, prospects, the European way of development of Russia, the West Lake Baikal, personnel, contract, transaction, parties involved, the delegation, the Schengen visa, airfare

russisch-europaisches zentrum des internationales unternehmertums recib nowatell, Europaische Union, EU, Deutschland, Berlin, Hamburg, Dresden, St. Petersburg, Moskau, Moskau, Jekaterinburg, Eburg, Archangelsk, Minsk, Belarus, Wirtschaft, Unternehmertum, Modernisierung, Innovation, Investitionen, Investitionen, Wirtschaft, Finanzen, Finanzen, Politik , Recht, Verwaltung, Konferenzen, Events, internationale Forum, Partnern, Experten, Beratung, Consulting, Recht, Anwalte, Erfahrungen, Partnerschaften, Service, Entwicklung, Wachstum, Forderung, Werbung, Wartung, Integration, Zusammenarbeit, Kommunikation, Kommunikation, Austausch Erfahrung, Geschaftstourismus, Bild-, Ubersetzungs-, Zertifizierungs-, Berichte, Prasentationen, Artikel, Gru?e, Rohstoffe, Ressourcen, Produktion, Spenden, Sponsoren, Okologie, Umwelttechnik, Bereich Umwelt, Umweltschutz, erneuerbare Energie, Produktion, Verbrauch, Abfall, Recycling, Versorgungsunternehmen, kleine mittlere Unternehmen, die Erfahrung der Stadte und Gemeinden im Bereich der Abfallwirtschaft, der europaisch-russischen Zentrum fur Oko-Innovation Entwicklung, CSC, Zukunft Bau, Internet, Technik, Fortschritt, Projekte, Woche in Deutschland, eine Ausstellung Nachrichten Wirtschaft, Einkommen, Fahigkeiten, Wirtschaftsethik, Kontakte, Wissenschaft, WTO, Wettbewerb, Aussichten, den europaischen Weg der Entwicklung der Russischen Foderation, den West Lake Baikal-, Personal-, Vertrags-, Transaktions-Beteiligten, die Delegation, die das Schengen-Visum, Flug

Джерело: Про діючих в Італії податки | Італія | Економічний довідник

Також ви можете прочитати