ТОВ Вінницький комбінат хлібопродуктів № 2

19.08.2015

Політика у сфері якості і безпеки продукції:

Ми є одним з передових підприємств на досить насиченому ринку продукції харчової промисловості, і зокрема борошномельного виробництва.

Гарантія високої якості і безпеки продукції досягається шляхом впровадження і функціонування системи управління якістю та безпечністю харчових продуктів за ДСТУ ISO 9001:2009 та ДСТУ ISO 22000:2007. Продукція нашого підприємства не містить ГМО.

Продукція підприємства виробляється з високоякісної сировини з дотриманням всіх технічних умов згідно чинного законодавства, вимог нормативних документів та санітарних норм і правил, що дозволяє забезпечити досягнення позиції лідера на вітчизняному ринку та ринках країн СНД.

Стратегічною метою підприємства у сфері якості та безпеки продукції є: задоволення потреб замовників і споживачів у якісній та безпечної для здоров’я продукції, удосконалення керування виробництвом, поліпшення якості всіх процесів і продукції, поліпшення взаємовідносин на виробництві, забезпечення виконання законодавчих вимог щодо безпеки продукції.

Впровадження системи управління якістю та безпечністю харчових продуктів дозволить розширити ринки збуту, зокрема іноземних країн, для поліпшення добробуту всіх працівників підприємства, підвищення іміджу країни та сприяння розвиткові суспільства в цілому.

Політика у сфері якості та безпеки продукції підприємства спрямована на:

досягнення рівня світових стандартів якості і безпеки продукції, шляхом прийняття збалансованих рішень та оперативного їх впровадження, використання новітніх безпечних технологій;

 • забезпечення максимального задоволення вимог замовників у сфері якості продукції;

 • мінімізацію ризику можливого негативного впливу продукції на здоров’я споживачів;

 • особисту участь вищого керівництва і керівників усіх рівнів у розвитку та удосконаленні результативності інтегрованої системи менеджменту якості і системи безпеки харчових продуктів;

 • залучення персоналу підприємства для досягнення стратегічних і повсякденних завдань і цілей, шляхом використання мотивацій, організації навчання та підвищення кваліфікації працівників;

 • проведення систематичного технологічного моніторингу якості і безпеки продукції.

 • Керівництво підприємства зобов’язується:

  забезпечувати фінансовими, кадровими, матеріальними і технічними ресурсами напрямки розвитку підприємства для реалізації Політики в сфері якості;

 • забезпечувати доведення Політики до кожного працівника для реалізації відповідальності персоналу за якість і безпеку продукції;

 • здійснювати актуалізацію, постійне удосконалення політики і цілей відповідно до вимог ринку і конкуренції;

 • проводити роботу з замовниками, з метою вивчення їх пропозицій і зауважень для максимального задоволення вимог щодо якості продукції;

 • проводити жорсткий контроль за забезпеченням якості та безпеки продукції, яка виробляється підприємством, на всіх етапах життєвого циклу продукту;

 • проводити систематичну навчання персоналу у сфері якості та харчової безпеки продукції, залучення кожного працівника до участі в удосконаленні процесів виробництва, стимулювання персоналу за роботи з підвищення якості та безпеки.

 • Утримання постійних цілей:

  Підтримка та зміцнення репутації підприємства як надійного постачальника продукції найвищої якості

 • Підтримка і відновлення інфраструктури підприємства

 • Впровадження прогресивних організаційно — технічних заходів для підвищення ефективності виробництва та забезпечення якості і безпеки продукції

 • Підвищення рівня задоволеності персоналу підприємства

 • Забезпечення належних умов праці, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій

 • Підвищення конкурентоспроможності продукції

 • Поліпшення рівня обслуговування замовників

 • Підвищення рівня компетентності персоналу

 • Біографія підприємства

  У 1984году на мельзаводе комбінату розпочався перший етап технічного переобладнання високоефективним обладнанням, виготовленим на вітчизняних машинобудівних заводах за ліцензією фірми «Бюллер» (Швейцарія). Переобладнання було завершено в 1987 році. Воно фінансувалося за рахунок кредитів Держбанку. Як наслідок — підвищилася якість борошна, збільшилася на 20 % продуктивність. З 1987 по 1990 рік також за рахунок кредитів було проведено технічне переобладнання комбікормового виробництва з підвищенням потужності виробництва на 35% і потужності грануляції до 300 тонн на добу. У 1991 році завершена реконструкція котельні з переведенням на природний газ. З розширенням виробництва збільшувалася кількість працюючих, ставала гостру потребу в житлі. У 1982 році в експлуатацію було здано 90-квартирний будинок, а в 1986-1988 роках три 32 квартирних будинки.

  Короткий опис статті: виробництво борошна, Виробництво і реалізація: борошно, круппа манна, висівки пшеничні. Послуги: доставка продукції, зберігання і аналізи якості зерна ВКХП №2, Борошно, крупи, висівки, вищий сорт, перший сорт, пшеничні, пшенична, вінницький, комбінат хлібопродуктів, доставка, продукція

  Джерело: ТОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів № 2»

  Також ви можете прочитати